lundi 23 mai 2011

Дүрс ялган бичдэг үгийн толь "цахим хэлбэр"

Та бүхэнд хэрэг болох нэгэн зүйлийг оруулж байна. Энэ нь “Монгол бичгийн дүрс ялган бичдэг толь”-ний цахим хэлбэр.


Үүнийг хийсэн хичээл.инфо-т талархий. хуулж аваад духтай үзнэ биз ээ.
мөн доорхи линкэн дээр дарж "Монгол бичгийн товч тайлбар толь"-ийг татаж аваарай.
үүнийг хийсэн тусал.нэт-дээ дахин талархий. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9yCoElAKdrJNTk2MGMwZGEtZDIwNS00YmQzLTg5NjAtNDYxY2MyMjVhNTdk&hl=en

Дээрхи бүгдийг түгээж буй надад бас талархана гэж найджинаа...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire