mardi 14 octobre 2014

Үзэсгэлэн

Тулуз хотноо бие даасан хоёр дахь калиграфийн үзэсгэлэн маань гарлаа.
Нээлт энэ Баасан гаригт 18 цагт.
Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг руж байна.
Дэлгэрэнгүй: http://guncalli.blogspot.fr


Дэлгэрэнгүй...

dimanche 12 octobre 2014

Амжилтанд хөтлөх агуу үгс



Дэлгэрэнгүй...