dimanche 6 juin 2010

Ажиллахаар боллоо

За нэгэн баяртай мэдээ оруулж байна. Учир нь гэвэл ирэх долоо хоногоос эхлэн ажиллахаар боллоо. Одоогоос бараг 3 сарын өмнө нэгэн археологийн судалгааны ажил дээр очисон билээ. Түүн дээр судалгааны багын ахлагчтай нь танилцаж байсан маань хэрэг болж нэг сарын хугацаатай судалгааны ажилд нь оролцох болов. Миний хувьд нэг сарын хугацаатай ч гэсэн анх удаа гадны улсад малтлага судалгааны ажилд оролцож байгаа маань энэ билээ. Баяртай байна.
Дэлгэрэнгүйг: http://monarcheo.blogspot.com/2010/06/blog-post.html - оос

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire