jeudi 2 décembre 2010

Амжилтанд хүрсэн удирдагч

Арван жилийн турш Самсунг групп, Хьюндай электрон, Хьюндай киа үйлдвэр зэрэг том компа­ниу­дын 3000 гаруй ажилчдад сургалт, зааварчилгаа өгч байсан менежер Хон Иу Сукийн илтгэл. Тэрээр ямар менежмент амжилтанд хүрдэг, мөн менежер хүн ямар байвал зохих талаар өөрийн туршлага, Өмнөд Солонгосын туршлага дээр суурилан өгүүллээ. Хон Иу Сук нь Америкийн Отава их сургуулийн бизнес харилцааны анги, Ионсей их сургуулийн хэвлэл мэдээлэл, суртал­чил­гаа­ны анги, Соган их сур­гуу­лийн үйлдвэрийн бүтцийн сэтгэл зүйн мэргэжил эзэмшсэн байна.

Амжилтанд хүрсэн удир­дагчдад онцгой чанар байдаг

Энд хүрэлцэн ирсэн та бүхний дунд улс төр, эдийн засаг, урлаг соёл гэх мэт янз бүрийн салбарт хувь нэмрээ оруулж буй хүмүүс бий. Аль ч салбарын тухай ярьсан удирдагчгүй газар гэж үгүй, удирдагч хэрэггүй газар гэж үгүй. Тиймээс сайн удирдагч болохын тулд хүмүүс ном зохиол уншиж, боловсрол эзэмшдэг.

Өнөөдөр та бүхэнтэй са­нал бодлоо хуваалцах гэж байгаа зүйл маань номонд бичигддэг онолын асуудал биш бөгөөд харин бодит ам­жил­­танд хүрсэн хүмүүс, зог­соо зайгүй дэвшин дээ­шилж буй пүүс компаниудын хоо­ронд ижил төсөөтэй зарим шинж чанар ажиг­лагддаг ту­хай юм. Энэ нь ямар шинж чанарууд вэ? Би өөрийнхөө судалгаа, туршлагын үндсэн дээр дараах шинжүүдийг та бүхэнд толилуулж байна.

Нэгдүгээрт: Өөрөө өөрийн­­­­­­­хөө болон пүүс ком­па­­ний­­хаа өмнө тавьсан то­дор­­­хой зорилготой байдаг. Тодорхой хүсэл эрмэлзэл­тэй байж, өөрийгөө болон бусды­гаа зорилгоо биелүүлж чада­хыг мэдрүүлэх хэрэгтэй. Бие­лүүлэх гэж буй тэрхүү зорилго нь бодит байх бөгөөд хэм­жиж болохуйц тодорхой цаг хуга­цааг товлох хэрэгтэй юм. Тэгээд ямарваа нэгэн хэлбэ­рээр өөрийнхөө өмнө таьсан зорилгоо цаг тутамд бусдад мэдүүлэх хэрэгтэй (хэл яриа, үг үсэг, зураг, зар суртал­чил­гаа зэргийг ашиглах гэхчлэн). Өөрөө түүгээрээ дам­жуулж хийх гэж буй ажилдаа улам бүр итгэлтэй болно.

Хоёрдугаарт: Хийж буй ажил­даа, өөр хоорондоо ит­гэлц­сэн хүмүүс удаан хуга­цаа­ны туршид хамтран ажил­­ладаг. Чадвартай үндэс­лэн байгуулагчид захирал­тай­гаа удаан хугацааны турш хамтарч ажилласны үндсэн дээр тэрхүү компани хөгжин дэвждэг. Тэд бие биенийхээ ит­гэ­лийг бүрэн олохын тулд маш их хичээц­гээдэг.Тэд зөв­хөн нэг удирдагчтай боло­хын тулд цаг зав гарган сайн ярилц­даг. Итгэл хүлээнэ гэдэг нь цаг мөч бүрт илэр­хий­лэг­дэж буй бүх зүйл тэр­хүү ит­гэл­тэй холбоотой байд­гийг ха­руул­даг. (Үг яриа, зан бай­дал, ажилдаа хандаж буй төрх)

Гуравдугаарт: Ямар ч үед хүнийг ялгаварлалгүй санал бодлоо хуваалцдаг байна. Ярилцаж байх­даа өөрөө л яриад байх биш бусдын үгийг сайн сонсох хэрэгтэй байдаг. Хүндэтгэл хүлээсэн удирдагч ямар байх тухай бичээд үзье гэвэл хэн ч их ярьдаг удир­даг­чийг сайн удир­дагч гэж хэлдэггүй. Хүмүүс өөрийн­хөө ярьж байгааг сонсдог хүнийг хүндэлж дээдлэдэг.
Дөрөвдүгээрт: Жижиг ажил, түр зуурын амжил­тан­даа эрдэлгүй ирээдүйгээ харж ажиллах холын хараатай байдаг. Зогсоо зайгүй өөртөө шинэ нээлт хийх төдийгүй, ажилчиддаа зориулж дэвшин сайж­рах төлөвлөгөөтэй байж түүнийгээ бо­ди­тоор хэрэг­жүүл­­­нэ. Ажилчин хүн нэг ажил­­­даа тогтвор­той удаан бай­­­на, аль эсвэл яваад өгнө. Ажилч­­­наа жирийн нэг жижиг хэрэг­­­лээ төдийгөөр авч үзэн түр ашиг­лаад хаячих юм шиг сэт­гэг­дэл төрүүлбэл яваад л өгнө. Харин ажилчиндаа зо­риул­сан ямар нэг төлөв­лєөгөөтэй байж, хүсэл эр­мэлз­­лэ­лийг нь төрүүлэн дэмжиж өг­вөл итгэл дүүрэн ажиллах бол­­дог. Тас­ралт­гүй боловс­рол эзэм­шүүлж, хамт­даа хөгжин дэвших хэрэг­тэй. Өөрөөр хэл­бэл, ажилч­наа сургах төдий­­гүй удирдагч өөрөө үлгэр дуу­­рай­­лал үзүүлэн жил бүр то­дор­­хой хэм­­жээний ном уншиж (жишээ нь жилд 50ш), ши­нэ төрлийн удирд­ла­­гын сур­­галтанд хамрагдах хэрэгтэй.

Тавдугаарт: Ажилчныхаа ал­даа дутагдалд анхаарал халамж тавьж, алдаагаа засах хүртэл нь хүлээж чаддаг байна. Зөвхөн маргаашийн үр дүнд эрдэлгүйгээр тэр ажилч­ны­хаа чадавхийг үнэ­лэн, жинхэнэ ур чадвараа гар­гах хүртэл нь хүлээж чадах хэ­рэг­тэй. Хулс мод 4-5 жи­лийн хугацаанд газар дор бага багаар ургаж байгаад нэг жилд 25м ургадаг шиг найд­вар тавин итгэсэн хүндээ хэн ч гэсэн хариу барьдаг юм. Олны итгэлийг хүлээсэн захирал хүн гэдэг ажил­чин­даа хүний итгэлийг хэрхэн хүлээдэг тухай, мөн итгэл найд­вар өвөрлөн хүлээх та­лаар үлгэр дуурайл болдог. Тэрээр хийсэн алдаанаасаа сур­гамж авч, дахин тийм алдаа гаргахгүйгээр чадвар­тай болно гэдэгт итгэж өгвөл ажилчин ч итгэл даах болно. Тарьсан үр цэцэглэдэг шүү дээ.

Амжилтанд хүрсэн удирдагч­дын нийтлэг шинж чанарын тухай авч үзлээ.

Одоо амжилтанд хүрсэн пүүс компаниудын нийтлэг чанарын тухай толилуулъя. Гурван өөр компанийг жишээ болгоё.

Өмнөд Солонгосын үлгэр дууриал болсон компаниудын нэг болох И-Лэнд (E-Land).

Тус компани нь анх 108 кв.м талбайтай жижигхэн дэл­гүүрээс гараагаа эхэлснээс хойш 23 жил өнгөрөөд байгаа бөгөөд одоо ор­ло­го нь 1 триллион вон давсан том пүүс болж хөгжсөн бөгөөд энэ­хүү компаний урианд “Ажлын тал­бар бол амьдралын сур­гууль” гэ­сэн байдаг. Та бүхний сайн мэдэх Samsung группын урианд ч бас “Чадвартай боловсон хүчин бэлт­гэс­нээр дээд зэргийн бүтээгдэ­хүүн үйлд­вэр­лэж ний­гэм­дээ хувь нэмрээ оруулц­гаая” гэсэн байдаг. Ам­жил­танд хүрсэн компаний хамгийн их хичээдэг зүйл гэвэл яах аргагүй ажилчдаа сурган боловс­руу­лах явдал юм. “И-Лэнд” ком­па­ний хувьд л гэхэд жилд 1 ажилчин дунджаар 600 цагийн сургалтанд хамрагддаг юм. Энэ хугацааг ажлын өдрөөр нь тооцоод үзвэл 25 өдөртэй тэнцэнэ. Өөрөөр хэлбэл 25 өдрийг бүхэлд нь сургалтанд зориулж байна гэсэн үг юм. Энэ 25 өдрийн сургалтнаас гадна бүх ажилчид нь удирдан зохион байгуулахтай холбогдсон 300 боть номыг заавал уншсан байх ёстой. Энэ компани нь шинэ ажилтан нэмэгдэх бүрт компаний нэр төр, туй­лын зорилгод хандуулсан 3 са­рын сургалт явуулдаг. Одоо ажилч­дын гэр бүлийнхэнд зо­риулж 1 бүтэн єдрийн сургалт явуул­даг болоод байгаа бөгөөд ажилч­дын­хаа хүүхдүүдэд зориул­сан сур­гал­тын программ бэлтгэж байна.

Санаанд минь хамгийн тод үлдсэн зүйл гэвэл энэ компаний Ерөнхийлөгч Пак хэлэхдээ манай компаний ажиллагсад 10 жилийн дараа гэхэд сайн өсөн хєгжиж нийгмийн салбар бүрт удирдагч-Leader болно хэмээн найдан боловсролын сургалтанд хөрөнгө оруулдаг гэсэн билээ.

Зөвхөн нэг компаний төлөө биш, эхлээд ажилчнаа өөрийг нь хөг­­жүүлж, нэр хүнд бүхий нийг­мийн гишүүн болгохын тулд сур­галт явуулдаг учиртай. Би 10 жи­лийн өмнө тэр компанид хүмүүсийн хоорондын харилцаа­ны соё­лын сургалтыг даан ажиллаж байхдаа энэ компанитай танилц­сан бөгөөд удалгүй Пак ерөн­хий­лөг­чийн хэлсэн нь биеллээ олж манай улсын өнцөг булан бүрт ажиллаж байгаа “И-Лэнд”-ээс төрөн гарсан сайн удирдагчдыг харах болсон юм.

Үнэндээ дэлхийд хамгийн их сур­галт явуулдаг компани гэж хэлэхэд буруутах зүйлгүй. Түүний үр дүн нь гэвэл одоо “И-Лэнд” дэлхийд алдартай пүүс төдийгүй до­тоодын их дээд сур­гуулиудын төг­сөгчдийн очиж ажиллахыг хүс­дэг ТОР компаниудын тоонд багтдаг.

“Самсунг” групп ч ажилчиддаа зориулж дунджаар 30-аас дээш цагийн Leadership-удирдлагын арга зүйн сургалт явуулдаг. “Самсунг” сургалтын хүрээлэн нь амралтын өдөр ч явагдаж байдаг нь сургалтанд хичнээн их хөрөнгө зарцуулж байгааг харуулж байна.

Та бүхний сэтгэл санаанд илүү ойртож очих жижиг дунд үйлдвэ­рийн жишээг танилцуулъя.

Энэ компани нь оёдлын үйлдвэр­лэл эрхэлдэг бөгөөд 2000 онд Солонгост болсон эдийн засгийн хүчтэй уналтыг даван туулсан ком­пани юм. 100 гарч байсан ажилчдын тоо нь гуравны нэгтэйгээ тэнцэх хүрт­лээ буурч, компани дам­пуур­магц нийлүүлэгч компаниудын хүмүүс шуугиан тарьж, ажилчид нь тай­ван ажлаа хийх боломжгүй хүнд хэ­цүү байдалд орсон байлаа. Гэтэл энэ компаний захирал нь ийм хүнд бай­далд орох тусам зориг тэв­чээр­тэй, хүчтэй байж компаниа хам­гаа­лах хэрэгтэй гэсэн бодолтойгоор нийт ажил­чид­даа сургалт явуулсан юм.

Долоо хоног бүр гурван цагийн турш өглөөний ажлын цагийг зар­цуулан ажилчиддаа хүнлэг ухааны та­лаар болон удирдан зохион бай­гуу­лах тухай сургалтууд явуулж түүн­дээ хөрөнгө зарсан байна. Ажил­чид нь ч эхэндээ дургүйцэж, гад­ны хүмүүс ч гэсэн дампуурсан ком­­па­ни илүүдээ гарсан зардал гар­гаж байна гэх зэргээр муулц­гааж байсан үе.

Жилд дунджаар 100 цагийн сургалт явуулсан гээд бодоод үзэхээр ерөн­хий­дөө томоохон пүүс ком­па­ниуд ч хийх боломжгүй зүйлийг хийж байсан юм. Гэхдээ компаний захирал нь байр сууриа алдалгүй аюулгүй, тогтвортой компанийг бий болгохын төлөө бүхий л хүчээ зориулан ажилласан байна.

Түүний үр дүнд дампуурсан тэр жилдээ л гэхэд 1 миллиард вонийн ашигтай ажиллажээ. Энэ үр дүндээ эрдэж бардалгүйгээр сургалтаа үргэлжлүүлэн явуулсаар 3 жилийн нүүр үзээд байна. Одоо энэ компаний ажилчид нь өөрийн компаниараа бахархан ихэвчлэн загварын компаниудын туулдаг хүнд хэцүү байдлаас гараад цэвэр имиж нэр төр бүхий компани болоод байна.

Энэ байдлаас үүдэн нэр хүнд бүхий байгуулагууд хамтран ажил­лахыг санал болгож, ингэснээр тэдний хувьд энэ компанитай хамтран ажиллаж байгаа нь нэг шат дэвшин дээшилсэн мэт сэтгэгдлийг тєрүүлэх болжээ. Гол хүч болох компаний гишүүд нь адил төстэй үйлдвэрлэл эрхэлдэг хүмүүстэй уул­захад, өөрийнх нь компаний хүмүүс ихэвчлэн яриаг тэргүүлэн, санаач­ла­гыг гартаа авдаг болсон нь мэд­рэгд­дэг хэмээн ярихдаа тэд энэ компаний ажилчин болсноороо бахархаж байлаа.

Ихэнх хүмүүс ийм яриа сон­сохоороо бодит биш идеалист хэмээцгээдэг. Дээр танилцуулсан компаниуд ч гэсэн ийм үг их л сонсож байсан. Гэхдээ эцсийн эцэст идеалист байдлыг бодит болгон хэрэгжүүлсэн компани амжилтанд хүрч чадаж байгаа юм. Түүнчлэн энэ бүхэн “харилцаа”-ны дундаас бий болдог. Ямар удирдагч ямар ажилчинтай таарах вэ?, ямар хамтрагчтай таарах вэ? гэдэг нь амжилт болоод уналтыг шийдвэрлэх хүчин зүйлүүд болдог. Амжилтанд хүрсэн удирдагчаас гадна компанид заавал нэг зааварлагч байдаг. Та бүхний сэтгэл санаанд Монгол улсын хөгжлийн байдал тод зурагдсан болов уу? Тэр дунд хөдөлж буй таны өөрийн чинь эрч хүч мэдрэгдэж байна уу? Улс эх орондоо болон өөртөө итгэлтэй байж хүсэл мөрөөдлийнхөө үрийг суул­гаа­рай. Тэгсэн цагт та бүхний мөрөөдлийн жимс бодитойгоор цэцэглэх болно. Дэлхийд дуурсагд­сан их удирдагч Чингис хааны суут ухаан, эр зоригийг илтгэсэн их чадвартай, хязгааргүй их баялагтай, хүн амын 97% нь бичиг үсэгтэй Монгол улс агуу их зүйл бүтээн байгуулах чадвартай гэж бодож байна. Удирдагчид нь тодорхой зорилготой байж, түүнийгээ бүтээлчээр хэрэгжүүлж, олон түмэнд хүргэж байх хэрэгтэй. Итгэлийг нь хүлээхийн тулд тэд­ний үгсийг сайн сонсож, түр зуу­рын амжилтын төлөө яарах хэрэггүй, хүлээцтэй ханддаг тэсвэр хатуужилтай тууштай чанарыг харуулах хэрэгтэй. Ингэснээр Монголчууд хөгжил дэвшилд хүрэх нь гарцаагүй ээ.
http://warez.news.mn/content/39176.shtml

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire