lundi 9 avril 2012

“Язгуур Монгол” холбоо


“Язгуур Монгол” холбоо нь 2010 онд Франц улсын хууль дахь Нийгэмлэг Холбоод үүсгэн байгуулах салбар хууль, тогтоомж, заалт журмын дагуу өөрийн статус бүхий үүсгэн байгуулагдсан "Монгол соёлын холбоо" юм.

Тус холбоо нь “Монголын соёл иргэншил, зан заншил, түүх уламжлал, бичиг соёл, урлаг, монгол үндэсний тоглоом, наадам...” – ыг суртачлан таниулах, энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах, бусад нийгэмлэг холбоод, хувь хүн, албан байгууллагатай харилцан хамтран ажиллах, бүхэлдээ Монголын гайхамшигт соёл, урлагын уламжлалыг Франц, цаашдаа Европд суртачлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх, хөгжүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулах нь бидний эрхэм зорилго бөлгөө.

Холбооны Facebook хуудсанаас бидний үйл ажиллагаа, фото зураг, оролцсон хамтран ажилласан зэрэг бусад мэдээллийг үзэж болно. Facebook хуудсандаа бид шинэ мэдээллээ тавьж байх болно. Бидэнтэй нэгдээрэй.

Та бүхэнтэй хамран ажиллахдаа үргэлжид таатай байх болно.

Франц улсын Тулуз хот дахь Монголын соёлын “Язгуур Монгол” холбоо
Холбоо барих: asso.espritmongol@gmail.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire