dimanche 8 janvier 2012

Монголчуудын үсэг бичгийн тойм хийгээд монгол бичгийн эзлэх байр суурь

Та бүхэнд шинэ оны мэнд хүргээд Ц.Шагдарсүрэн багшийн "Монголчуудын үсэг бичгийн тойм хийгээд монгол бичгийн эзлэх байр суурь" хэмээх бүтээлийг татаж авхаар хүргэж байна. Түүнээс гадна дуулгах шинэ мэдээ болбоос бүх дунд, их дээд сургууль, коллежийн диплом, гэрчилгээ зэргийг крилл болон худам монгол бичгээр бичхээр болжээ.

ном шигээ цагаан сэтгэлтэй байж, шинэ онд та бүхний хүссэн бүхэн сэтгэлчлэн бүтэж, номын цагаан буян ивээх болтугай.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire